###TOP-MENU###

O r i g i n a l - W e r k e   e i n e  A u s w a h l

Info: e.ro.mumprecht(at)bluewin.ch

Auge Ohr 2009 emy 521
Acryl Pavatex 31x25 cm
© by ProLitteris Zürich
allegro conbrio 2005 emy 340
Acryl auf Pavatex 31 x 25 cm
© by ProLitteris Zürich
individuo 2006 emy 438
Acryl auf Pavatex 31 x 25 cm
© by ProLitteris Zürich
dopodomani 2010 Kat.Nr. 992
Acryl auf Leinwand 20 x 100 cm
© by ProLitteris Zürich
auge und ohr
2011-213 Kat.Nr. 1033
Acryl auf Leinwand 100 x 70 cm
© by ProLitteris Zürich
Tout à fait 2014 Kat.Nr.1048
Acryl auf Leinwand 100 x 50 cm
© by ProLitteris Zürich